บ้านสวน หนุ่มเอ ร่องกล้า

บ้านสวน หนุ่มเอ ร่องกล้า
ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ฝั่ง อ.นครไทย ถนนหมายเลข 2331 ก่อนถึงด่านเก็บค่าบริการ 1 กิโลเมตร

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ดอกไม้...ภูหินร่องกล้า

ภูหินร่องกล้าตอนนี้ กำลังสวยด้วยมวลไม้ดอกที่พากันออกดอกสะพรั่งเต็มลานหินแล้ว บางชนิดก็กำลังที่จะเริ่มอวดโฉม ตอนนี้ก็ออกดอกอวดนักท่องเที่ยวแล้วหลายชนิด เช่น เปราะภู เอนอ้า ลิ้นมังกรสีส้ม ฯ และไม้เลื้อยหลายชนิด จ้าห่ม / เทียนน้ำ