บ้านสวน หนุ่มเอ ร่องกล้า

บ้านสวน หนุ่มเอ ร่องกล้า
ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ฝั่ง อ.นครไทย ถนนหมายเลข 2331 ก่อนถึงด่านเก็บค่าบริการ 1 กิโลเมตร

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ภูหินร่องกล้าหน้าฝน

อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า กลับมาชุ่มชื้นอีกครั้ง หลังจากที่แห้งแล้งมานาน วันนี้มีสีเขียวขึ้นปกคลุม ดอกไม้ พันธุ์ไม้ กำลังผลิออกดอกกันหลายชนิด สายน้ำเริ่มมีน้ำเยอะมากขึ้น น้ำตกทุกที่มีน้ำในระดับหนึ่ง สามาารถท่องเที่ยวได้แล้ว ส่วนบรรยากาศชุ่มชื้น และสดชื่น ความหลากหลายเริ่มต้นขึ้นแล้วที่นี่