ดินแดนประวัติศาสตร์ มหัศจรรย์ธรรมชาติ

ดินแดนประวัติศาสตร์  มหัศจรรย์ธรรมชาติ
อุทยานแห่งชาติลำดับที่ 48 ของประเทศไทย ***ดินแดนประวัติศาสตร์ มหัศจรรย์ธรรมชาติ***

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2554

โรงเรียนการเมือง การทหาร

โรงเรียนการเมืองการทหาร อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 6 กิโลเมตร สภาพป่ารกครึ้มหนาแน่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ ด้านขวามือของถนนเป็นที่ตั้งของโรงเรียน ในอดีตใช้เป็นที่สำหรับให้การอบรมศึกษาตามแนวทางของลัทธิคอมมิวนิสต์ ในบริเวณนี้ประกอบด้วย ฝ่ายพลเรือน ฝ่ายพลาธิการ ฝ่ายทหารฝ่ายสื่อสาร สถานพยาบาล บ้านพัก โรงพิมพ์ขนาดเล็ก รวมทั้งหมดประมาณ 30 หลัง กระจายอยู่มีระเบียบภายใต้ร่มไม้เล็กใหญ่ ภายในบ้าน มีการแบ่งเป็นสัดส่วนดีกว่าบ้านของบรรดามวลชนรอบนอก มีแคร่นอน โต๊ะเขียนหนังสือ เครื่องใช้เหล่านี้ทำด้วยไม้ไผ่และไม้ซึ่งถากด้วยมือ บ้านบางหลังเริ่มผุพังเพราะถูกปล่อยให้ร้างหลังจากมวลชนได้มอบตัแล้ว นอกจากนี้บริเวณตอนกลางของโรงเรียนการเมือง ยังมีรถแทรกเตอร์จอดทิ้งไว้อยู่ 1 คัน เป็นรถ ดี 6 ของบริษัทพิฆเนตร ซึ่งถูกผกค. ยึดมาระหว่างการตัดถนนสาย นครไทย -

ด่านซ้าย นับเป็นหลักฐานของความรุนแรงชิ้นหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น